Krajevna skupnost Hrvatini-Crevatini

Krajevna skupnost obsega naselja: Barižoni (prostorski okoliš 0259), Cerej (prostorski okoliši 0281, 0282, 0283), Hrvatini (prostorski okoliši od 0248 do 0253 in 0350), Kolomban (prostorski okoliši od 0254 do 0258), Premančan (prostorski okoliš 0284).

Krajevna skupnost Hrvatini

Hrvatini 74

6280 Ankaran

 

Predsednik sveta krajevne skupnosti: Martin Nedoh

Tajništvo KS: Rozana Gomboc

 

Kontakt:

E: k.s.hrvatini@siol.net

T: +386 (0)5 651 48 00

W: http://www.hrvatini.si/krajevna-skupnost/

 

Uradne ure:

Sre: 13.00 do 16.00

 

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:

Martin Nedoh, predsednik sveta KS Hrvatini, +386 (0)5 651 48 00, k.s.hrvatini@siol.net

 

Svet KS Hrvatini sestavlja 11 članov:

Mandat 2018 – 2022

Volilna enota št. IZVOLJENI ČLANI FUNKCIJA
1 ANA NADOH članica
1 MARTIN NEDOH predsednik
1 SAMANTHA ORLANDO članica
1 TINA KOMEL članica
1 MARJAN STROPNIK član
1 IRENA POROPAT članica
1 TOMAŽ PUSTOTNIK podpredsednik
2 DENIS UDOVIČ član
2 / odstop
2 ROMAN ŠAPLA član
3 – IT ADRIANA KUŠTRIN članica

Krajevna skupnost Hrvatini-Crevatini

Barižoni

Barizoni so razloženo naselje na skrajnem zahodnem delu Miljskega polotoka. Zaselek leži na prisojni strani pobočja, blizu državne meje z Italijo.

Ime izhaja iz it. besede “burisi”. V knjižici o…

Krajevna skupnost Hrvatini-Crevatini

Cerej

Cerej je pravzaprav ime za pobočje hriba, na katerem so posute posamezne domačije in  ob vznožju katerega teče  manjši potok. Na vrhu istega pobočja se z novogradnjami širi vas…

Krajevna skupnost Hrvatini-Crevatini

Hrvatini

Hrvatini so se umestili prav na vrh Miljskega polotoka. Nekoč manjša vasica je prerasla v veliko razpotegnjeno naselje. Meje med zaselki v okolici Hrvatinov so sčasoma postale nejasne, ponekod…

Krajevna skupnost Hrvatini-Crevatini

Premančan

Prostorski okoliš 0284.