Ključne telefonske številke

Numeri telefonici importanti

Mestna občina Koper

Comune città di Capodistria

Vsa ključna vprašanja o storitvah in ukrepih za lažjo premostitev obdobja, v katerem je nujno, da ostanemo doma in omejimo vse stike;

Dosegljivost:
od ponedeljka do nedelje od 9. do 15. ure

Per tutte le domande sui servizi e sulle misure per superare questo periodo, in cui è indispensabile rimanere a casa e limitare tutti i contatti;

Disponibilità:
dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 15

Zdravstveni dom Koper

Casa della sanità di Capodistria

Pokličite, če opazite bolezenske znake in vaš izbrani zdravnik ni dosegljiv;

Da chiamare se notate di avere I sintomi della malattia e il vostro medico curante non è disponibile

Javna naročila, razpisi in objave

Vloge in obrazci

Predpisi

EPK
28. oktober 2020

Današnje prireditve

Top 10 Koper

/ 10
EPK