Anketni vprašalnik o zadovoljstvu strank

Vprašalnik, ki ga imate pred seboj, je izdelan z namenom pridobitve povratne informacije strank o zadovoljstvu in izboljševanju delovanja občinske uprave Mestne občine Koper.

Cilji, ki jih želimo doseči:

 • približati se strankam in spoznati njihova pričakovanja, potrebe, želje,
 • izpolniti potrebe in pričakovanja strank,
 • pritegniti stranke v proces izboljšav pri izvedbi storitev,
 • spremljati raven odnosa s strankami,
 • dvig ravni zadovoljstva strank.

 Za Vaše sodelovanje se Vam v naprej zahvaljujemo.

Questionario Italiano

Anketa

 • zelo slabeslabepovprečnedobrezelo dobre
 • zelo slabaslabapovprečnadobrazelo dobra
 • zelo sem nezadovoljen (a)sem nezadovoljen (a)ne zadovoljen (na) ne nezadovoljen (a)sem zadovoljen (a)zelo sem zadovoljen (a)
 • zelo neustreznoneustreznone ustrezno/ ne neustreznoustreznozelo ustrezno
  Ob prihodu na občinsko upravo se morate registrirati pri vratarju.
  Vratarju pokažite osebni dokument, on pa vam izroči magnetno kartico, ki odpira vrata.
  Vse vloge in osnovne informacije pridobite v sprejemno - informacijski pisarni.
  Urnik sprejemno-informacijske pisarne je vsak delavnik od 8- h do 12- h, ob sredah pa še od 14-h do 17-h.
  V prostorih občinske uprave MOK ste hitro našli željeno pisarno.
 • zelo negativnonegativnone pozitivno/ ne negativnopozitivnozelo pozitivno
  Uslužbenec je bil prijazen.
  Uslužbenec je razložil zadevo, tako da sem jo razumel(a).
  Uslužbenec je pri meni vzbujal zaupanje.
  Uslužbenec se je osebno zavzel za mojo zadevo.
  Uslužbenec mi je bil pripravljen pomagati.
 • zelo negativnonegativnone pozitivnopozitivnozelo pozitivno
 • zelo negativnonegativnone pozitivnopozitivnozelo pozitivno
 • zelo negativnonegativnone pozitivnopozitivnozelo pozitivno
 • zelo sem nezadovoljen (a)sem nezadovoljen (a)ne zadovoljen (na) ne nezadovoljen (a)sem zadovoljen (a)zelo sem zadovoljen (a)
 • sploh mi ni všečni mi všečdelno mi je všečvšeč mi jezelo mi je všeč