Mestna občina Koper v Zeleni shemi slovenskega turizma

Povezave:

http://www.rvk-jp.si/aktualno/kapkocasnik-prvi-casnik-o-vodi

http://www.rvk-jp.si/kapko

http://www.rvk-jp.si/ohrani-svet

https://e-gradiva.golea.si/

 

 

Osnovni dokumenti

Prijava MO Koper za pridobitev znaka Slovenia Green destination

Sklep o imenovanju koordinatorja in zelene ekipe

Podpisana zelena politika Slo turizma 2017

Seznam znakov za ponudnike

Potek aktivnosti MOK za pridobitev naslova Green destination

 

Trajnostni dokumenti

IP UREDITEV PARKOVNIH REKREACIJSKIH POVRŠIN

Kazalniki trajnostnega razvoja Koper 2006-2020

Koper brez mehurčkov 2009

Koper pametno mesto – strategija

Lokalni energetski koncept Mestne občine Koper-oktober 2013-končni dokument

Območja varstva pred hrupom MOK 2011

Občinski program varstva okolja 2015

Pristop Konvencija Županov

RRP Južne Primorske 2014-2020

Strategija turizma v MOK do 2025

Trajnostna urbana strategija Koper 2016

Razvojni načrt JP Marjetica Koper d.o.o. za obdobje 2017-2020

 

Izvedeni ukrepi – dosežki

MOK vabilo-posvet-SLO

Porocilo o izvajanju LEK 2015

Poročilo o izvajanju LEK 2014

Poročilo o izvajanju LEK 2016

Poročilo o izvajanju LEK 2017

Poročilo o izvajanju ukrepov 2018

Analiza Ankete 2014 (4)

Posvet za zelene koordinatorje J.Primorske in Krasa. GREEN Koper 23.1.2019 – VABILO

Prejete nagrade MO Koper do 2019

Priznanje TOP 100