Kabinet župana

Kabinet župana opravlja strokovne in organizacijske naloge za župana in podžupane, opravlja naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi ter naloge protokola, naloge s področja mednarodnih odnosov in v okviru pristojnosti občine skrbi za izvajanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti.

Če želite razgovor pri županu, izpolnite priloženo vlogo in jo izpolnjeno prinesite osebno na vložišče ali pošljite po pošti (Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper) ali pošljite po elektronski pošti na obcina@koper.si.