Samostojna investicijska služba

Temeljna naloga samostojne investicijske službe je, da v sodelovanju s posameznimi uradi in službami, vodi postopke izvedbe investicij, v skladu s sprejetim proračunom. Služba opravlja tudi strokovno tehnične naloge v zvez z izvedbo vseh investicijskih projektov.

Služba svetuje in pomaga uradom in službam pri pripravi proračuna na področju investicij ter sodeluje pri vsebinski pripravi investicij posameznega urada ali službe glede na predvidene investicije v predhodnem koledarskem letu.