Turistična organizacija Koper

Turistična organizacija Koper, s funkcijo lokalne turistične organizacije, deluje kot del občinske uprave Mestne občine Koper. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper ji opredeljuje naslednje zadolžitve: opravljanje strokovnih, upravnih in organizacijskih nalog s področja turizma, koordiniranje in izvajanje strokovnih ter operativnih del pri promocijskih in informativnih dejavnostih v občini, sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami doma in v svetu, zagotavljanje izvajanja turistično-informativne dejavnosti v občini in opravljanje vseh drugih strokovnih, organizacijskih in upravnih nalog s področja turizma. S svojega področja dela vodi evidenco premoženja in nadzor nad upravljanjem premoženja v lasti občine. Opravlja, načrtuje in koordinira strokovna in operativna dela  pri oblikovanju predlogov razvojnih programov in drugih planskih dokumentov s svojega področja dela.

 

Turistična organizacija Koper izvaja tudi aktivnosti in naloge destinacijskih management organizacij, in sicer:

  • izvajanje informacijske dejavnosti (upravlja TIC Koper in TIC Hrastovlje ter koordinira projekt Turistično informacijska točka slovenske Istre, t.i. TIT, v okviru katerih na območju občine deluje 12 turistično informacijskih točk);
  • izvajanje, koordinacija in upravljanje destinacijskih prireditev (organizira lastne prireditve kot so Istrski karneval, Koper na dlani, Sladka Istra, Magični december in druge; izvaja koordinacijo prireditev v destinaciji; izvaja svetovanje organizatorjem prireditev; upravlja s prireditveno opremo v lasti občine in preko javnih razpisov sofinancira prireditve);
  • trženjske in promocijske aktivnosti (oglaševanje, sejemski nastopi, izdelava promocijskega materiala itd.);
  • razvojno in izvedbeno projektno/produktno delo (razvoj produktov ter vodenje ali partnerstvo v EU, LAS in drugih projektih);
  • nadziranje odvajanja turistične takse občini – prenočitvena in pavšalna turistična taksa;
  • izvajanje raznih razpisov, javnih natečajev in javnih naročil (npr. razpis za sofinanciranje turističnih društev, prireditev, županovo vino in oljčno olje itd.);
  • izdaja in upravlja pomembno promocijsko in prodajno orodje destinacije: kartico doživetij Koper Card ter razvija in upravlja produkt Doživi Hrastovlje;
  • v upravljanju ima tudi več objektov: Taverno, Pretorsko palačo, zvonik, protokolarno-prireditveno dvorano sv. Frančiška Asiškega, TIC Hrastovlje in druge objekte (skladišča in drugo, saj v okviru svojega delovanja tudi upravlja in vzdržuje prireditveno opremo v lasti MOK);
  • sodeluje s turističnimi ponudniki na območju občine, slovenske Istre, Slovenije, tujine ter se povezuje in sodeluje tudi z ostalimi organizacijami in združenji (npr. Združenje zgodovinskih mest Slovenije).

 

V okviru Turistične organizacije Koper deluje Turistično informacijski center Koper, ki ponuja vodene oglede Pretorske palače, Titovega trga in dvorane sv. Frančiška Asiškega ter vstopnice za obisk zvonika. V Turistično informacijskem centru Koper so na voljo tudi različni spominki in Koper Card, ki jih obiskovalci Kopra lahko kupijo. Turistični informatorji obiskovalcem z veseljem pomagajo z informacijami in predlogi, kako na nepozaben način preživeti počitnice v mestu Koper in zelenem podeželju Istre. Svetujejo tudi, katere znamenitosti je vredno obiskati, kako do nastanitev, restavracij in drugih gastronomskih ponudnikov, katerih prireditev ne gre zamuditi in med katerimi aktivnostmi v mestu, ob morju in v naravi lahko obiskovalec izbira. V Turistično informacijskem centru Koper so obiskovalcem na voljo tudi promocijski materiali Kopra, slovenske Istre in Slovenije, na voljo pa so tudi predstavitveni filmi o turistični destinaciji Koper.

 

Mestna občina Koper 
Turistična organizacija Koper
Verdijeva ulica 10 6000 Koper – SI
6000 Koper – SI
T: +386 (0) 5 664 62 16
F: +386 (0) 5 627 16 02
turizem@koper.si

 

Turistično informacijski center Koper (Pretorska palača)
Titov trg 3
6000 Koper – SI
T: +386 (0) 5 664 64 03
F: +386 (0) 5 627 16 02
E: tic@koper.si

Urnik:

Zimski (1. 10. – 15. 6.) : 9:00 – 17:00, vsak dan

Poletni (16. 6. – 30. 9.): 9:00 – 20:00, vsak dan