Urad za družbene dejavnosti in razvoj

Urad za družbene dejavnosti in razvoj opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge s področja družbenih in gospodarskih dejavnosti, načrtuje, koordinira in izvaja strokovna in operativna dela pri izvajanju projektov, zlasti mednarodnih, v občini  ter vodi in koordinira aktivnosti v zvezi s sodelovanjem občine na razpisih za pridobivanje finančnih sredstev.

Na področju družbenih dejavnosti opravlja urad zlasti naloge na naslednjih področjih:
 1. Predšolska vzgoja
 2. Izobraževanje
 3. Šport
 4. Mladina
 5. Kultura
 6. Socialno varstvo
 7. Zdravstvo
 8. Kmetijstvo
 9. Projekti
 10. Trajnostna urbana strategija – TUS
 11. Usmeritve za prometne vsebine Mestne občine Koper

Urad opravlja nadzorstvo nad zakonitostjo delovanja javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb s teh področij. Na področju gospodarskih dejavnosti opravlja urad zlasti naloge na področju kmetijstva, malega gospodarstva, obrti in zaposlovanja.

Urad opravlja naloge celostnega razvoja občine tako, da izvaja svetovanje in koordinacijo pri pripravi razvojnih programov uradov in služb, opravlja strokovna in operativna dela pri  izvajanju projektov, ki posegajo v delokrog več uradov ali služb ter opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi s projekti, ki pomenijo pridobivanje dodatnih virov sredstev.

Mestna občina Koper razpisuje naslednje javne razpise s področja družbenih dejavnosti , gospodarstva in kmetijstva:

 • Javni razpis za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper
 • Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper
 • Javni razpis za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov Mestne občine Koper
 • Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper
 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper
 • Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Koper
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov v Mestni občini Koper
 • Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper
 • Javni razpis za razdelitev sredstev iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
 • Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja »