Kmetijstvo

Mestna občina Koper izvaja ukrepe v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2015-2020 upoštevajoč Uredbe EU, naloge na področju vzdrževanja gozdnih in poljskih poti po programu  Zavoda za gozdove in programov posameznih KS, izvajanje aktivnosti  trajnostnega  gospodarjenja z divjadjo ter sodeluje z Zavodom za zaposlovanje RS-območna enota Koper pri izpeljavi posameznih programov javnih del