Gasilstvo

Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva in na podlagi načrta varstva pred požarom lokalna zagotavlja zanj tudi sredstva.

V Mestni občini Koper opravljajo gasilsko javno službo:

  • Javni zavod Gasilska brigada Koper: na celotnem območju Mestne občine Koper (ustanovitelj zavoda je Mestna občina Koper);
  • Gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev (PGD Babiči, PGD Dekani, PGD Hrvatini, PGD Krkavče, PGD Pobegi – Čežarji, PGD Osp, PGD Dol, PGD Gradin, PGD Movraž, PGD Rakitovec): na svojih operativnih območjih (pogodbeno).