Vloge in obrazci

Ostali

Storitev obveščanja strank Mestne občine Koper o postopkih, vezanih na vložene zadeve, omogoča strankam, da so na svojo željo sprotno elektronsko obveščene o stanju svojih zadev (npr.: zadeva je v reševanju pri referentu, vloga je bila rešena,...). Elektronsko obveščanje poteka preko e-pošte in/ali SMS sporočil. Vrste obveščanja, če stranka (pravna ali fizična oseba):   1. nima digitalnega certifikata SIGEN-CA:

2. ima digitalni certifikat SIGEN-CA:

  • stranka se lahko prijavi preko interneta;
  • na podlagi prijave pridobi status e-stranke in možnost obveščanja preko e-pošte in/ali SMS sporočil ter možnost spreminjanja svojih zahtev o vrsti obveščanja.
Več informacij o digitalnem ceritifikatu SIGEN-CA je na voljo na spletnem mestu overitelja digitalnih potrdil Ministrstva za javno upravo.

Zahteva za dostop do informacije javnega značaja na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja s spremembami (Ur.l. 24/03 in Ur.l. 61/05).
Višino stroškov posredovanja informacij javnega značaja določa  Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. 76/05).