Seje občinskega sveta

9. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (14.11.2019)

       8. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (26.9.2019)

       7. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (11.7.2019)

         6. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (13.6.2019)

         5. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (25.4.2019)

         4. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (28.3.2019)

         3. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (21.2.2019)

         2. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (30.1.2019)

         Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/13) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03) in uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 2. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v sredo, 30. januarja 2019 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru z naslednjim dnevnim redom:
         Predlog za potrditev mandata članice Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo nadomestila župana kot člana Občinskega sveta
         Predlog sklepa o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper
         Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

          1. izredna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (17.1.2019)

          Na podlagi 36. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 1. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 17. januarja 2019 ob 13. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
          Predlog sklepa o podelitvi posebnega pooblastila Županu Mestne občine Koper za opravo vseh procesnih dejanj in zastopanje pred Upravnim sodiščem RS v postopku – Upravni spor III U 8/2019-6 – pritožba in predlog Borisa Popoviča zoper sklep Občinskega sveta Mestne občine Koper, št. 041-2/2018, z dne 21.12.2018

          1. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (21.12.2018)

          Številka: 032-1/2018 Datum: 12.12.2018 Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 1. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v petek, 21. decembra 2018 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru z naslednjim dnevnim redom:
          Potrditev mandatov članic/članov Občinskega sveta Mestne občine Koper
          Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

          34. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (11.10.2018)

          Številka: 013-2/2014 Datum: 3.10.2018 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 34. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 11. oktobra 2018 ob 13. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
          Potrditev zapisnika 33. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 20. septembra 2018
          Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Mestno občino Koper - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
           Predlog obvezne razlage prvega in drugega odstavka 12. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/91 in Uradni list RS, št. 65/10, 14/11, 18/14, 76/15, 43/17 in 41/18)
           Predlog sklepa o podaljšanju izvajanja sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2018 za obdobje začasnega financiranja Mestne občine Koper v letu 2019
           Predlog sklepa o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Koper (neposredna pogodba o prodaji nepremičnin Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Koper)
           Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
            Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

             33. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (20.9.2018)

             Številka: 013-2/2014 Datum: 12.9.2018 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 33. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 20. septembra 2018 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
             Potrditev zapisnika 32. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 19. julija 2018

             32. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (19.7.2018)

             Številka: 013-2/2014 Datum: 11.7.2018 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 32. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 9. julija 2018 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
             Poročilo v zvezi s sklepom Občinskega sveta, sprejetim na izredni seji dne 28.6.2018 ob obravnavi problematike razvoja pristanišča Luka Koper, d.d. z vidika lokalne samouprave
             Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

              9. izredna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (28.6.2018)

              Številka: 013-2/2014 Datum: 26.6.2018 Na podlagi 36. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 9. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 28. junija 2018 ob 10. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
               Obravnava problematike razvoja pristanišča Luka Koper, d.d. z vidika lokalne skupnosti
                Predlog sklepa o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Mestne občine Koper
                Predlog sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2018
                Poročilo o izvedenih zborih občanov v zvezi s pobudo za razdelitev Krajevne skupnosti Črni Kal
                Predlog odloka o dopolnitvi odloka o razglasitvi historičnega mestnega jedra Koper za kulturni spomenik lokalnega pomena – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
                Predlog sklepa o potrditvi 2. sporazuma med Mestno občino Koper in Občino Ankaran glede delne delitve nepremičnega premoženja

                8. izredna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (11.6.2018)

                Številka: 013-2/2014 Datum: 8.6.2018 Na podlagi 36. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 8. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v ponedeljek, 11. junija 2018, ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

                 31. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (31.5.2018)

                 Številka: 013-2/2014 Datum: 23.5.2018 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) sklicujem 31. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 31. maja 2018 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
                  Potrditev zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 19. aprila 2018
                  Predlog obvezne razlage 25. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list št. 43/2017) v povezavi s prvim odstavkom 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 65/2010, 14/2011, 18/2014, 76/2015 ter 43/2017)
                  - Poročilo o delu in realizaciji finančnega načrta Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letu 2017 - Program dela s finančnim in kadrovskim načrtom Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2018
                  Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l
                  Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

                   30. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (19.4.2018)

                   Številka: 013-2/2014 Datum: 11.4.2018 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) sklicujem 30. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 19. aprila 2018 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
                    Potrditev zapisnika 29. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 29. marca 2018
                    Predlog za podelitev priznanj Mestne občine Koper »Priznanje 15. maj« in »Priznanje z veliko plaketo« za leto 2018

                    29. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (29.3.2018)

                    Številka: 013-2/2014 Datum: 21.3.2018 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) sklicujem 29. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 29. marca 2018 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
                     Potrditev zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 1. februarja 2018
                     Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
                      Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

                      28. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (1.2.2018)

                      Številka: 013-2/2014 Datum: 24.1.2018 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) sklicujem 28. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 1. februarja 2018 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
                       Potrditev zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 21. decembra 2017
                       Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja