Predstavitev

Koper je peto največje mesto v Sloveniji, v katerem živi 25.306 prebivalcev. Je upravno središče Mestne občine Koper, ki je z 51.045 prebivalci četrta največja občina po številu prebivalcev v Sloveniji.

Čeprav ni največja, je Mestna občina Koper nedvomno najbolj razvejana občina na naših tleh, vpeta je namreč med dve sosednji državi, Hrvaško in Italijo, okrog in okrog pa jo med drugim obdajajo občine Izola, Ankaran in Hrpelje – Kozina, Koprski zaliv in hrvaški del Istre, ki je neločljiv del te čudovite pokrajine. Koprska občina namreč leži na stičišču Jadranskega morja, flišnega gričevja, kraške planote Kras in Dinarskega gorstva, kar se kaže v veliki razgibanosti površja, ki se od obalne ravnine ob izlivu Rižane, preko gričevja in Kraškega roba dvigne do najvišje točke, vrha Slavnika na 1.028 m nadmorske višine.

V občini živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti, ki skupaj z večinskim slovenskim prebivalstvom  enakovredno ohranjajo tako jezik kot vse druge kulturne vrednote italijanske narodne skupnosti. S prepletanjem spoznanj, izkušenj, interesov in vrednot narodov nastaja v našem prostoru specifična in bogatejša kultura, ki je kultura sožitja, sodelovanja in prijateljstva.

Mesto, v katerem se tesno prepletata bogata kulturna dediščina in urbani razvoj

Podoba starega koprskega mestnega jedra je s svojo specifično strukturo in zgradbo še danes izjemno dragocen urbanistični spomenik širšega mediteranskega prostora. Med sprehodom po ulicah starega mestnega jedra Kopra lahko namreč prav na vsakem koraku odkrivamo zapuščino različnih zgodovinskih obdobij, ki so vsaka na svoj način zaznamovala in preoblikovala to zanimivo in privlačno obmorsko središče. Obnovljena poslopja meščanskih hiš, ozke in skrivnostne ulice ter mestni trgi, nekakšna družabna stičišča, še danes predstavljajo edinstven in dragocen umetnostni ambient, ki vzbuja pozornost, radovednost in občudovanje obiskovalcev od blizu in daleč. Še zlasti Prešernov in Carpacciov trg kot dva najpomembnejša obodna trga ter osrednji mestni trg  z obnovljeno Pretorsko palačoLoggio in stolnico, ki se ponaša s svojimi gotskimi, renesančnimi in baročnimi oblikami, napisnimi ploščami ter bogatim heraldičnim okrasjem.

Sočasno je Koper vse bolj prepoznaven in za obiskovalce zanimiv tudi kot moderno urbano središče, ki se ponaša s sodobno in nadstandardno infrastrukturo, razvitim gospodarstvom in visokim življenjskim standardom. V zadnjih letih je tudi zaradi tega postal eno najpomembnejših mest v Sloveniji, z nadstandardnim primarnim in sekundarnim šolstvom ter tretjo slovensko univerzo, ki s pestrim naborom visokošolskih programov k nam privablja vse več znanja željnih študentov. Posebne pozornosti je v koprski občini deležno tudi področje otrok in mladine, veliko posluha pa imamo še za področje športa, tako z vidika nadstandardne infrastrukture kot tudi različnih programov. Šport med drugim zadnja leta povezujemo s področjem turizma, ki ima v Kopru že od nekdaj posebno mesto, vendar je bil potreben sveže prevetritve. Ponudbo skušamo tako iz dosedanjega klasičnega koncepta turizma usmeriti na posamezna tematska področja, ki zajemajo vse od športa in navtike, do celo kulinarike, ki se vse bolj uveljavlja tudi kot samostojna gospodarska panoga.

Da postaja Koper vse bolj pomembna turistična destinacija, priča tudi postopni razvoj potniškega ladijskega turizma. Če smo prve prihode potniških ladij zabeležili leta 2005, ko je k nam z 18. ladjami priplulo 1.100 potnikov, je bilo že leto 2011 v vseh pogledih rekordno, saj smo v zgolj eni sezoni zabeležili kar 78 prihodov potniških velikank, s katerimi je v Koper priplulo več kot 110.000 potnikov.

Luka Koper kot okno v svet

Kako pomemben je Koper tudi z vidika razvoja gospodarstva, priča prav naše edino slovensko pristanišče – okno v svet. Z njegovim razvojem se je namreč v Kopru začela tudi industrializacija. Pisala so se petdeseta leta  prejšnjega stoletja, ko je bilo zgrajeno koprsko pristanišče, Luka Koper, ki je še danes največja gospodarska družba v naši širši okolici, hkrati pa velja za eno najpomembnejših pristanišč v Sredozemlju, saj omogoča najkrajše povezave med Sredozemljem ter srednjo in vzhodno Evropo. Zaradi izredno pomembnega strateškega položaja je prav Koper izhodiščna točka za pretovor blaga, namenjenega v srednjo in vzhodno Evropo in je del petega vseevropskega prometnega koridorja, s preostalo Evropo pa ga povezujeta slovenska avtocesta in železnica.

A gospodarstva ne soustvarja zgolj Luka, Koper je namreč tudi mesto malih in srednjih podjetij, ki letno ustvarijo približno 3.600.000 EUR prihodkov. Poleg večjih: Luke Koper, Intereurope, Cimosa, katerih prepoznavnost sega krepko onkraj državnih meja, imamo v Kopru še kar nekaj uspešnih srednjih podjetij – Titus Dekani, Istrabenz plini, Rižanski vodovod, Marjetica Koper, Adria commerce, Arriva, Investbiro in druga. V Kopru je poleg tega izredno razvito tudi bančništvo in zavarovalništvo, velik del gospodarstva pa predstavljajo tudi gradbena in logistična podjetja.

Barve in okusi zaledja

Mestna občina Koper pa je vse to in še več. Ponaša se namreč tudi z izredno bogatim in raznolikim zaledjem, ki zajema večji del slovenske Istre. Zgodbe naših zalednih krajev prav tako segajo v daljno zgodovino, do Rimljanov in še dlje, čutimo jih lahko v vsakem kamnu, trgu, cerkvi, v mestnih in vaških hišah, še največ pa v ljudeh samih.

Kajti prav ljudje so duša našega zaledja, saj izžarevajo karakter in značilnosti vsega, kar v naši slovenski Istri lahko najdemo. Prav oni so tisti, ki iz ne vselej radodarne zemlje znali potegniti najbolje in največ, zahvaljujoč milemu podnebju, milim zimam in toplim poletjem ter istrski trmi. Prav zaradi tega na naših gričih tako lepo uspevajo oljke, vinska trta, sadje in druge rastline, plodovi, ki so osnova svojevrstne, nič razkošne, pač pa čisto preprosto dobre in zdrave kulinarične in enološke umetnosti. Tu je, v manjšem obsegu kot nekoč, doma tudi ribištvo.

Mesto in zaledje gresta z roko v roki, sestavljata enovito celoto, ki je tako v geografskem kot v družbenem pomenu nerazdružljiva. V okolici Kopra, ki je prvi stik kopnega z morjem, je vrsta krajev, ki so mestu v ponos, vsaj toliko kot Koper njim.