Oddaj predlog projekta

Občanke in občani s stalnim prebivališčem v MOK, ki bodo do dne oddaje projektnega predloga dopolnili 15 let, bodo lahko projektne predloge oddali prek spletne aplikacije Consul ali osebno v vložišču MOK ali na sedežu krajevne skupnosti, in sicer prek obrazca za oddajo projektnih predlogov. 

Na vložišču MOK in sedežu krajevne skupnosti bo občankam in občanom zagotovljena pomoč pri izpolnjevanju obrazca. Obrazce lahko občanke in občani pošljejo tudi po pošti na naslov MOK (Verdijeva ulica 10, 6000 Koper), po elektronski pošti predlagam-odlocam@koper.si ali ga oddajo osebno v vložišču MOK ali na sedežih krajevnih skupnosti. V primeru oddaje projektnega predloga na fizičnem obrazcu, bo predlog v aplikacijo Consul vnesel uslužbenec MOK. 

Projektni predlogi morajo:

  •  do 29. 9. 2019 do polnoči prispeti po elektronski pošti na naslov predlagam-odlocam@koper.si oz. biti oddani prek spletne aplikacije Consul na povezavi predlagam-odlocam.koper.si
  •  ali biti do 27. 9. 2019 oddani na pošti in poslani na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

Obrazec za oddajo po pošti je dostopen na spletni strani www.koper.si.