DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru – stališča do pripomb in predlogov javnosti na osnutek

Javna razgrnitev je potekala od 16.10.2009 do 15.11.2010, javna obravnava pa 22.10.2009.