Javna razgrnitev dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za gradnjo drugega tira Divača – Koper

Gradivo bo na vpogled na sedežu Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, Koper od 05.10.2012 do 05.11.2012.