Javno naznanilo o javni razgrnitvi dokumentacije za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: izgradnja in zapolnitev kaset na območju Ankaranske Bonifike

Javna razgrnitev bo potekala od 10.12.2012 do 08.01.2013 v prostorih Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, Koper.