Javno naznanilo o javni razgrnitvi dokumentacije za poseg obnove TE Plomin

Javna razgrnitev dokumentacije za obnovo TE Plomin. Javna razgrnitev bo potekala od 14.11.2011 do 13.02.2011 na sedežu Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana.