Javno naznanilo o javni razgrnitvi dokumentacije za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obrat Luko Koper

Javna razgrnitev bo potekala od 08.03.2013 do 08.04.2013 v prostorih Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, Koper.