Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za »Trgovsko poslovno cono pri Badaševici ob Šmarski cesti«

Javna razgrnitev bo potekala od 22. januarja do 20. februarja 2014, javna obravnava pa bo 29. januarja 2014 ob 16. uri.