Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za ‘Zahodna gospodarska obrtna in razvojna cona SRMIN II. faza’

Javna razgrnitev bo potekala od 11. decembra 2013 do 9. januarja 2014, javna obravnava pa 18.12.2013 ob 16. uri.