Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta »Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj«

Javna razgrnitev bo potekala od 30.04.2014 do 30.05.2014, javna obravnava pa bo 14.05.2014 ob 16. uri.