Javno naznanilo o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Fortezza« – Spodnje Škofije

Javna razgrnitev bo potekala od 30.07.2012 do 30.08.2012, javna obravnava pa bo 22.08.2012.