Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta “Gospodarska obrtna razvojna cona Srmin”

Javna razgrnitev bo potekala od 20.08.2012 do 04.09.2012, javna obravnava pa bo 30.08.2012.