Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta »Apartmajsko naselje Ankaran hrib«

Javna razgrnitev bo potekala od 30.07.2012 do 30.08.2012, javna razgrnitev pa bo 22.08.2012.