Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta »Turistično apartmajsko naselje Oltra«

Javna razgrnitev bo potekala od 30.07.2012 do 30.08.2012, javna obravnava pa bo 22.08.2012.