Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem soglasju za gradnjo plinovoda M6

ARSO je dne 4.4.2014 izdal okoljevarstveno soglasje za gradnjo prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina – Lucija na odseku Ajdovščina – Osp.