Stališča do pripomb in predlogov na javni obravnavi OPPN in OP za prostorsko ureditev skupnega pomena za načrtovanje obalnih ureditev Koprskega zaliva

Javna razgrnitev je potekala od 19. januarja 2018 do 19. februarja.2018, javna obravnava pa je bila 14.02.2018.