Stališča do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi in obravnavi predloga dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za »Trgovsko poslovno cono pri Badaševici ob Šmarski cesti«

Javna razgrnitev je potekala od 22.01.2014 do 20.02.2014, javna obravnava pa 29.01.2014.