Stališča do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi in obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta “Gospodarska obrtna in razvojna cona Srmin”

Javna razgrnitev je potekala od 20.08.2012 do 04.09.2012, javna obravnava pa je potekala 30.08.2012.Javna razgrnitev je potekala od 20.08.2012 do 04.09.2012, javna obravnava pa je potekala 30.08.2012.