Stališča do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi in obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta Obalna cesta, odsek Škofije – križišče Ankaran

Javna razgrnitev je potekala od 23.03.2012 do 23.04.2012, javna obravnava pa je potekala 04.04.2012.