Stališča do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi in obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta “Apartmajsko naselje Ankaran hrib”

Javna razgrnitev je potekala od 30.07.2012 do 30.08.2012, javna obravnava pa 22.08.2012.