Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za Zahodna gospodarska obrtna in razvojna cona SRMIN II. Faza