Začetek priprave OPPN za stanovanjski kare med Dolinsko cesto in Ulico Istrskega odreda

Mestna občina Koper pričenja pripravo OPPN za stanovanjski kare med Dolinsko cesto in Ulico Istrskega odreda.

Povezava na postopek priprave prostorskega akta