Za občana

Mestna občina Koper
Verdijeva ulica 10
6000 Koper – Capodistria SI
T  +386 (0) 5 664 61 00
F: +386 (0) 5 627 16 02

E:
obcina@koper.si
MS: 5874424
ID za DDV: SI40016803
Podračun proračuna SI56 0125 0010 0005 794

Vplačilni račun za plačilo denarnih kazni SI56 0125 0450 0566 867
Vplačilni račun za plačilo upravnih taks za dokumente iz upravnih dejanj SI56 0125 0450 0309 138
Vplačilni račun za plačilo upravnih taks s področja prometa in zvez SI56 0125 0450 0355 116

 

Na podlagi Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10 in 101/10) so za zagotavljanje splošnih informacij o upravnih storitvah in drugih storitvah imenovani naslednji javni uslužbenci:

1.      svetovalec za pomoč strankam – Anuška Petrovački, tel. 05/6646-201, elektronska pošta:anuska.petrovacki@koper.si, Sprejemno-informacijska pisarna (Verdijeva ulica 10, Koper)

2.      za zahtevnejše upravne in druge javne storitve s področja:

– Urada za splošne zadeve: vodja urada Alenka Plahuta, tel. 05/6646-245, elektronska pošta:alenka.plahuta@koper.si, Urad za splošne zadeve (Verdijeva ulica 10, Koper)

– Urada za družbene dejavnosti in razvoj: vodja urada Timotej Pirjevec, tel. 05/6646-239, elektronska pošta: timotej.pirjevec@koper.si, Urad za družbene dejavnosti in razvoj (Verdijeva ulica 10, Koper)

– Urada za finance in računovodstvo: vodja urada dr. Vilma Milunovič, tel. 05/6646-249, elektronska pošta: vilma.milunovic@koper.si, Urad za finance in računovodstvo (Verdijeva ulica 10, Koper)

– Urada za nepremičnine: vodja urada Melita Osvaldič, tel. 05/6646-275, elektronska pošta:melita.osvaldic@koper.si , Urad za nepremičnine (Verdijeva ulica 6, Koper)

– Urada za okolje in prostor: vodja urada Matjaž Marsič, tel. 05/6646-275, elektronska pošta:matjaz.marsic@koper.si, Urad za okolje in prostor (Verdijeva ulica 6, Koper)

– Urada za gospodarske javne službe in promet: vodja urada Raf Klinar, tel. 05/6646-330, elektronska pošta: rafko.klinar@koper.si , Urad za gospodarske javne službe in promet (Verdijeva ulica 6, Koper)

– Samostojne investicijske službe: vodja službe Petar Ziraldo, 05/6646-267, elektronska pošta: petar.ziraldo@koper.si, Samostojna investicijska služba (Verdijeva ulica 6, Koper)

– Občinskega inšpektorata: vodja Občinskega inšpektorata Igor Franca, tel. 05/6100-340, elektronska pošta: igor.franca@koper.si, Občinski inšpektorat (Cesta Zore Perello – Godina 3, Koper)

– Turistične organizacije Koper: Ylenia Loredan (vodenje po pooblastilu), tel. 05/6646-337, elektronska pošta: ylenia.loredan@koper.si , Turistična organizacija Koper (Verdijeva ulica 10, Koper)

3.      odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije:

– NINA TRAMPUŠ, tel. 05/6646-477, elektronski naslov: nina.trampus@koper.si

– MARINA JELEN, tel. 05/6646-466, elektronski naslov: marina.jelen@koper.si