Bižaji

Ta majhen zaselek se nahaja na desni strani lokalne ceste, ki vodi od vasi Rižana proti Gračišču. Predstavlja ga edina še ostala zgradba, ki je stisnjena v kotu pod hribom Ivačevec (226 m) onstran reke Rižane in železniške proge.

Do te domačije vodi makedamska pot, ki zapelje najprej v železniški podvoz in se nato nadaljuje v hrib. Nekoč je bila to velika kmetija, na kateri so pred vojno živele tri družine, danes pa živi ena sama. V neposredni bližini zelene hiše so še razvidne ruševine nekdanjega kmečkega poslopja. Hrib Ivačevec, ki se dviguje južno od zaselka, je bil komunski in last treh vasi: Bižajev, Rižane in Cepkov. Kmetje so od posestnikov odkupili travnike, vinograde in njive.

Mimo Bižajev vsak dan drvijo predvsem tovorni vlaki, ki pa se na Železniški postaji Rižana le redko ustavljajo.

Na drugi strani reke in železniške proge, stojijo ostanki nekdanjega mlina z vsemi gospodarskimi poslopji. Mlin je nekoč mlel koruzo in druge žitarice ter imel kot stranski obrat stope. V svojem času delovanja je pogosto menjaval gospodarje: najprej je bil mlin od Komarja, nato od J’ceta, Tonce in nato od Andreja. Med NOB je bila lastnica mlina vdova Tonca s hčerko Zalko. Mož je umrl v NOB. Mnoge noči sta na skrivaj mleli za domačine in tudi za partizane. Po vojni sta se odselili v Trst, mlin pa je odkupil Andrej in je delal nekako do leta 1948.

Pri tem mlinu se začne markirana planinska pot, ki nas vodi mimo pričujoče kmetije v Bižajih, na hrib Ivačevec (226 m), mimo Griže (263 m), kjer je sedaj kamnolom, mimo Mohorečev in Varde (390 m), skozi Skrajnike in Kubed na Lačno (451 m) in naprej na Kuk (498 m) ali pa v Hrastovlje in Mline.