Bočaji

Bočaji so gručasta vas, ki leži na nadmorski višini 320 metrov. Prebivalci se s kmetijstvom ukvarjajo predvsem kot z dopolnilno dejavnostjo. Daleč naokoli so Bočaji znani po uspešnem vinogradništvu in oljkarstvu.

Prva omemba priimka Bočaj sega v leto 1635, ko arhiv tržaške škofije omenja duhovnika Johana Bočaj-a, duhovnika v Truškah. Teorija nastanka vasi je možna iz dveh vidikov. Prva razlaga je ta, da je bil duhovnik Johan Bočaj prišlek, ki je s seboj pripeljal sorodstvo ter tako ustanovil vas Bočaje. Druga, manj verjetna, pa je ta, da je duhovnik izhajal od tu in je bila torej vas že poprej. V nobenem viru pa priimek Bočaj oziroma vas Bočaji nista bila prej omenjena. Kasneje se je v Bočajih pojavil še priimek Lovrečič, ostali priimki pa so posledica priseljevanja koncem 18. in v 19. stoletja.

Izredna zanimivost vasi Bočaji je dočakana starost prebivalcev v zadnjih tridestetih letih:

Priimek Ime Rojen (a) Umrl (a) Starost
BOČAJ VIKTORIJA 1907 2002 95
BOČAJ ALOJZ 1906 1999 93
LOVREČIČ VIKTOR 1902 1995 93
BOČAJ EMIL 1909 2001 92
LOVREČIČ VENČEK 1902 1994 92
KOCJANČIČ VALERIJA 1910 2001 91
LOVREČIČ FRANČIŠKA 1904 1995 91
LOVREČIČ SILVESTER 1911 2002 91
RAŽMAN SREČKO 1914 2002 88
BOČAJ ROŽINA 1913 2000 87
LOVREČIČ MARTA 1907 1994 87
LOVREČIČ ŠTEFANIJA 1915 1996 81
KOCJANČIČ CELESTIN 1910 1988 78
LOVREČIČ AVGUST 1904 1980 76
BOČAJ IVAN 1904 1975 71
LOVREČIČ KARMELA 1925 1986 61
LOVREČIČ ALOJZIJA 1917 1973 56
Še živeči starostniki:
BOČAJ VIKTORIJA 1920 82
LOVREČIČ ANA 1918 84

(Vir: Janko Bočaj iz Bočajev)

Leto 1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991
Št. preb. 64 80 97 40 87 84 21

Prostorski okoliš 0213.