Cepki

Cepki so stisnjeni med glavno cesto Koper-Ljubljana in vznožje hriba Brdo. Nahaja se v neposredni bližini vasi Rižana  in šteje 31 hiš.

Nekatere hiše so tako blizu ceste, da zaradi velikega prometa, ne moreš niti k sosedu. Kljub temu, pa je v jedru vasi nekaj dvorišč, kjer se radi zbirajo vaščani ali samo sprehajajo po lepo urejenih ulicah. Nekateri so zelo ponosni na svoje vinske kleti in vse kar se v njih najde. Vasica je prijetna, za kar poskrbijo njeni prebivalci, ki svoje domačije obnavljajo v istrskem slogu in tako ohranjajo spomin na etnološko dediščino; del nje so tudi zelene hiše v vasi.

Vzporedno s cesto teče reka Rižana, zraven nje pa železniška proga Koper-Prešnica.

Lovrenčič Ida, roj. Cepak, je raziskovala izvor vaških rodbin v nekaterih vaseh iz okolice Rižane.

1935 so Italijani zgradili »Aquedotto Istriano«, katerega naslednik je Rižanski vodovod. Iz zajetja v gornjem toku Rižane, ‘Pri Zvročku’, črpajo vodo za vsa obalna mesta.

15.9.1947 so v Cepkih, na podlagi pariške mirovne pogodbe, postavili blok med cono A in B, kasneje pa zgradili tudi karavlo. V tej zgradbi so bili nastanjeni vojaki vse do ukinitve bloka oktobra 1954. Kasneje je zgradbo prevzela milica, nato zadruga, danes pa je privatna lastnina.

V Cepkih živi 93 prebivalcev (47 moških, 46 žensk), v 25 družinah ter 31 stanovanjskih stavbah. (Vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva 2002).

Prostorski okoliš 0290.