Kortine

Naselje Kortine v Rižanski dolini je sestavljeno iz več zaselkov. Razloženi so po pobočju in ob vznožju flišnega brda pod Črnim Kalom, na desnem bregu reke Rižane.

Zaselki so raztreseni po griču, desno ob vzponu na prve Črnokalske ovinke in ob cesti, ki vodi od Rižane proti Kubedu. Skupine hiš se imenujejo s tipično domačimi imeni: Badini, Štrolihi, Koreliči, Šali, Na vali, Slugi in Čaneti.

Najvišje na hribu se nahaja zaselek Badini. Obsega več v vrsto postavljenih lepo obnovljenih hiš, sredi med njimi pa je še ena, le-ta avtentično istrska, z zelo starim oleandrom ob vhodu. Tik nad zaselkom Badini stoji velika perutninska farma, ki jo je s ceste Rižana-Črnikal že od daleč mogoče opaziti. Iz Badinov je tudi slikovit razgled na del Rižanske doline; na tri njene pretočne žile: cesto, reko in železnico.

Pod Badini stojijo Štrolihi. V tem zaselku naj bi bil tudi prvoten zametek Kortine. Po pripovedovanju Ide Lavrenčič (Cepak) iz Cepkov, se je že davnega leta 1628 sem priselila družina Cah iz Nemčije. Še danes je to eden izmed najpogostejših priimkov tega kraja. Drugi starejši priimki so Starc, Repič, Šav, Polič. Štrolihe sestavlja šest hiš, postavljenih ob manjši lokalni cesti, ki povezuje zgornje in dolnje Kortine. Levo in desno od zaselka so številna polja, vinogradi in oljčniki. Da je bilo v tem zaselku nekoč uspešno kmetijstvo, govori podatek, da je bilo tik po vojni na osmih hišnih številkah kar 38 glav živine.

Šali so zaselek tik ob cesti Rižana-Kubed. Tudi lokalna ‘Kortinska cesta’ se prične tu vzpenjati v hrib. Zaselek, katerega del danes obnavljajo, je ‘skrit’ med gostim vejevjem različnih dreves, skozenj pa teče tudi manjši pritok reke Rižane.

Korak naprej je zaselek Na Vali. Tu je danes ribogojnica, ki v svojih bazenih že več kot 20 let goji okusne sladkovodne ribe za številne okoliške restavracije oziroma izbrane okuse zahtevnejših gostov. Svoje dni je bil tu mlin, ki se je vrtel ob manjšem razvodju reke Rižane.

Koreliči je prvi zaselek Kortine z Rižanske smeri. Tu stoji tudi prometni znak, ki označuje začetek vasi. Včasih je bil pod cesto tudi mlin, zdaj pa je (na drugi strani reke) železniška postaja. Po pripovedovanju Ide Lavrenčič iz Cepkov je bilo v Korelčih leta 1923 v treh hišah kar 30 otrok!

Čaneti so zaselek ‘nad Valo’, le z dvema hišama, ki sta povsem zapuščeni in tudi zaselek Slugi, nad Koreliči, je danes samo še ostanek nekdanjih domačij.

V celotni Kortini živi 84 prebivalcev (44 moških, 40 žensk), v 27 družinah ter 26 stanovanjskih stavbah. (Vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva 2002)

Leto 1869 1900 1931 1961 1971
Št. preb. 76 81 126 85 87

Prostorski okoliš 0291.