Kozloviči

Gručasta vas Kozloviči se nahaja sredi Šavrinskega gričevja. Stoji ob podeželski cesti, ki vodi iz Marezig v Trsek in naprej proti Kubedu, Gračišču, Pregari…

Prvi prebivalci so vas zakoličili na manjšem hrbtu med grapo hudourniškega potoka na zahodu in potoka Dernarnika na vzhodu. Potok z zanimivim imenom Dernarnik je del sotočja reke Dragonje in se izliva v istoimensko reko. Večina prebivalcev v vasi se piše Kocjančič.

Tako kot večina vasi v kamniti Istri, imajo tudi Kozloviči svoje ozke ‘ulice’, široke ‘avenije’ in obvezne kamnite stopnice, ki so vodile v zgornji del hiše.

V akcijah, ki so potekale jeseni 2001, sta bila na področju Trušk obnovljena dva puča. Če se podamo proti Trseku, lahko levo ob cesti vidimo puč imenovan ‘Jesika’. Domačini so ga naredili v naravni kotanji, v katero se steka voda iz stalnega vira. Puč je na treh straneh obdan s suhozidom, ki so ga v akciji obnovili in utrdili. Ob puču raste hrast, ki je ostal ohranjen. Pustili so tudi suho drevo, saj bo lahko vir hrane in bivališče za ptiče.

Stara istrska črna kuhinja z značilnim dimnikom priča o minuli gradbeni estetiki in – kulinariki. Lahko si samo zamislimo vonj po bobićih…

Leto 1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991
Št. preb. 119 121 125 93 81 59 45

Prostorski okoliš 0214.