Praproče

Praproče so gručasto naselje v kraški dolini, ob odcepu s ceste Črni Kal-Podgorje, ki pelje v Podpeč. Vas leži med Rebrijo na zahodu, Velikimi Goricami na vzhodu, na samem prehodu v Bržanijo.

Nekoč so jo imenovali tudi Mala Podpeč zaradi njene bližine s Podpečjo. Naldini jo omenja v svoji knjigi ‘Corografia ecclesiastica’ kot Monte del Popecchi. Obdelovanje skope kraške zemlje pomeni domačinom le dopolnilno dejavnost. Zaradi pomanjkanja vode so vaščani l.1929 na rahlo naklonjenjem pobočju nad vasjo, zgradili vodni zbiralnik v obliki četverokotne lijakaste cementne plošče, ki zbira deževnico v vodnjak. Na hribu Velike gorice so ohranjeni obmejni kamni med nekdanjo Avstrijo in Beneško republiko.

Kamnito kraško goličavje, dolga sušna obdobja in majhne kmetijske površine niso dovoljevale, da bi se prebivalci v vaseh izpod Slavnika, pa tudi iz predelov Čičarije, intenzivneje ukvarjali s poljedelstvom. V zameno so jim bili poklonjeni obširni pašniki, kjer so lahko poleti pasli drobnico. Tu je bila doma ovčereja.

Navidezno mirne vasi so se zjutraj predramile iz sna in zaživele v nov dan, ko so pastirji iz ovčjih štal pognali številne črede ovac. Vsaka čreda, ki so ji pravili ‘ćjap’, je štela več desetin glav ‘vouc-vuc’ ali ovac in vsaki čredi je pripadal oven ali ‘praz’. Pastirji so vedeli povedati, da je ‘vouca ku bitega’, saj če imaš ovco ti ni treba kupovati volne in mleka, ovčjega sira, pa še meso je velikokrat pri hiši.

Leto 1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991
Št. preb. 165 157 164 76 50 35 26

Prostorski okoliš 0228.